ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ

Ο ράπερ του Σικάγου φέρνει κοντά μέλη της δημιουργικής κοινότητας των φυλακισμένων της Αμερικής για να διερευνήσουν την υπόθεση για κατάργηση στην επείγουσα επεξεργασία επισκεπτών της